fbpx

Zmiany, zmiany, zmiany… w limitach podatkowych i składkach ZUS od 2023 roku

Zbliżamy się do końca 2022 roku. Jako Przedsiębiorcy dobrze wiemy, że nowy rok niesie zawsze za sobą mniejsze lub większe zmiany w przepisach podatkowych. Nie sposób za nimi nadążyć. Co roku są też zmiany w obszarze limitów podatkowych. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się im szczególnie. Poza tym warto również wspomnieć o kwotach ZUS na 2023 rok, które również w pewnej części są znane.

 

Limity podatkowe na 2023 rok

Ze względu na to, że część limitów w podatkach jest wyrażana w EUR, do przeliczenia na PLN stosuje się średni kurs EUR opublikowany przez NBP na pierwszy roboczy dzień października. Kurs EUR z 03.10.2022 wynosił 4,8272 zł. Od niego zależą limity podatkowe na 2023 rok. Zobaczmy zatem, jakie są to kwoty i czego dotyczą.

  • KSIĘGI RACHUNKOWE

9 654 400 zł (2 mln eur) przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych – podatnicy, którzy osiągnęli co najmniej taką kwotę z wymienionych tytułów w 2022 roku będą miały obowiązek prowadzić księgi rachunkowe. Dotyczy to m.in. osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych czy spółek partnerskich. Jeśli wymienieni podatnicy nie osiągnęli takich przychodów netto, wtedy mogą prowadzić książkę przychodów i rozchodów.

  • RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

9 654 400 (2 mln eur) – limit przychodów dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Do takiej wysokości przychodów z działalności prowadzonej samodzielnie (bądź suma przychodów  wspólników z działalności w formie spółki).

  • MAŁY PODATNIK VAT

5  792 640 zł (1,2 mln eur) – status małego podatnika VAT dla podatników, których wartość sprzedaży brutto nie przekroczy 1,2 mln eur. Status małego podatnika w podatku VAT to przede wszystkim rozliczenia kwartalne VAT i zastosowanie metody kasowej przy rozliczaniu. Należy jednak wspomnieć, że zgodnie z projektem SLIM VAT 3 planowana jest podwyżka limitu do 2mln eur.

  • MAŁY PODATNIK CIT/PIT

9 654 400 zł (2 mln eur) – status małego podatnika w CIT lub PIT – podatnicy, których przychody ze sprzedaży brutto nie przekroczyły w 2022 roku 2 mln eur. Podatnicy CIT, których przychody nie przekroczyły w 2022 roku 2 mln eur mają prawo do preferencyjnej stawki 9% dla przychodów z innych źródeł niż zyski kapitałowe.

  • JEDNORAZOWA AMORTYZACJA

241 000 zł (50 000 eur) limit jednorazowej amortyzacji dla małych podatników PIT i CIT. Dotyczy środków trwałych z grup 3-8 KŚ (z wyłączeniem samochodów osobowych). Do tej wysokości w ciągu roku można zastosować jednorazową amortyzację w ramach pomocy de minimis. Dla wszystkich podatników (nie tylko małych) można zastosować też jednorazową amortyzację do 100 tys zł w zakresie fabrycznie nowych środków trwałych.

 

Wyższe składki ZUS na 2023 rok

W 2022 roku przedsiębiorców dość mocno dotknęły zmiany w składkach ZUS, a zwłaszcza w zmianie zasad obliczania składki zdrowotnej.  Nie mamy dobrej wiadomości dla Przedsiębiorców. Od 2023 składki na ubezpieczenia społeczne również wzrosną.

Podstawą wyliczenia pełnych składek ZUS dla przedsiębiorców jest 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Na 2023 jest ono prognozowane na 6 935 zł. To oznacza, że jest to wzrost aż o 17,1% w porównaniu do poprzedniego roku.

Poniżej zestawienie pokazujące wysokość składek w 2022 roku oraz składek na 2023 rok.

SKŁADKI PEŁNE

 

2022

2023

Emerytalne

693,58 zł

812,23 zł

Rentowe

284,26 zł

332,88 zł

Chorobowe (dobrowolne)

87,05 zł

101,94 zł

Wypadkowe

59,34 zł

69,49 zł

Fundusz Pracy

87,05 zł

101,94 zł

RAZEM

1 211,28 zł

1 418,48 zł

Z kolei składki preferencyjne zależne są od wysokości płacy minimalnej (dokładnie wynoszą 30% wynagrodzenia). Ze względu na fakt, iż w przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie dwa razy w roku, będą też obowiązywać różne wysokości składek. Inne będą zatem kwoty w okresie 01-06.2022 (płaca minimalna wyniesie wtedy 3 490 zł), a inne w okresie 07-12.2023 (płaca minimalna wyniesie wtedy 3 600 zł).

SKŁADKI PREFERENCYJNE

 

2022

01-06.2023

07-12.2023

Emerytalne

176,27 zł

204,37 zł

210,82 zł

Rentowe

72,24 zł

83,76 zł

86,40 zł

Chorobowe (dobrowolne)

22,12 zł

25,65 zł

26,46 zł

Wypadkowe

15,08 zł

17,48 zł

18,04 zł

Fundusz Pracy

RAZEM

285,71 zł

331,26 zł

341,72 zł

 

Warto dodać, że w przypadku składki zdrowotnej jest ona zależna od dochodu. Jednak nie może być ona niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia w roku składkowego (na 1 lutego). Zatem w 2023 roku minimalna składka zdrowotna wyniesie 314,10 zł (1 połowa 2023) i 324 zł (2 połowa 2023).