Potrzebujesz przekształcić spółkę?

Napisz do nas

Przekształcenie spółki

Przekształcenia spółki prawa handlowego dokładnie reguluje kodeks spółek handlowych, a sama czynność polega na zmianie form prawnej spółki. Czynności, które musi dokonać przedsiębiorca lub wspólnicy przy przekształceniu spółki różnią się w zależności od tego z jakim typem spółki mamy do czynienia oaz jaki typ spółki chcemy uzyskać po przekształceniu. Co do zasady przekształcenie mogą zostać wszystkie typy spółek prawa handlowego, a ustawodawca nie ograniczył tych czynności. Po przekształceniu nie występuje zmiana tożsamości podmiotu, a jedynie zmiana formy prawnej (spółka przekształcona przejmuje numer NIP czy REGON po spółce przekształcanej). Jak odbywa się przekształcenie spółki bielsko? Pierwszą czynnością będzie przygotowanie planu przekształcenia wraz z opinią biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd. Kolejne bardzo ważne kwestie to podjęcie uchwały o przekształceniu spółki oraz powołanie organów spółki przekształcanej.

Następnie zawierana jest umowa spółki przekształconej albo statut i dokonywane są stosowne wpisy w rejestrach. Obowiązkowo przekształcenie spółki musi zostać także opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Tyle jeśli chodzi o warunki ogólne przekształcania spółek. Kodeks spółek handlowych zawiera jeszcze cały szereg wytycznych do spełnienia, gdy następuje przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową, spółkę kapitałową w spółkę osobową, gdy spółka kapitałowa zmienia się w innego typu spółkę kapitałową lub gdy spółka osoba staje się inne rodzaju spółką osobową.