Dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Napisz do nas

Doradztwo prawne

Doradztwo prawne ze względu na brak konkretnych regulacji cechuje stosunkowo szeroki zakres świadczonych usług m.in. na rzecz przedsiębiorców, ale również osób fizyczny. Doradca prawny nie musi należeć do żadnej korporacji ani ukończyć aplikacji adwokackiej czy radcowskiej. Status doradcy prawnego nie jest uregulowany przepisami prawa, z kolei podstawną prawną wykonywania tego typu usług jest ustawa prawo przedsiębiorcy. W zakres kompetencji w obszarze doradztwa prawnego wchodzi udzielanie porad prawnych i przygotowywanie projektów pism, bycie pełnomocnikiem w postępowaniach administracyjnych, ale doradca prawny nie może reprezentować przedsiębiorcy w sprawach z zakres prawa patentowego, przed sądami administracyjnymi czy wszędzie tam, gdzie ustanowiony został przymus adwokacko-radcowski (m.in. w sprawach odbywających się przed Naczelnym Sądem Najwyższym czy Naczelnym Sądem Administracyjnym).

Doradcy świadczący doradztwo prawne bielsko nie mają obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej ani nie podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej. Wyrażony został pogląd przez Trybunał Konstytucyjny, że doradca prawny powinien posiadać wykształcenie prawnicze, a świadczyć usługi może na podstawie własnej działalności w postaci biura doradztwa prawnego. Doradztwo prawne bielsko w obecnych czasach cechuje się nie tylko weryfikację zmieniających się przepisów, ale przede wszystkim prawnicy stanowią wsparcie przedsiębiorcy w takich obszarach jak postępowania upadłościowe, restrukturyzacja majątku spółki, prowadzenie w imieniu przedsiębiorcy spraw karnoskarbowych, dochodzeniu roszczeń czy coraz częściej spotykanych kwestii związanych z dochodzeniem wierzytelności.