Współpraca z ZUS cię przeraża? Nas nie!

Napisz do nas

Obsługa ZUS

Założenie własnej działalności gospodarczej lub założenie spółki wiąże się z koniecznością prowadzenia obsługi księgowej, a w zdecydowanej większości przypadków również ze współpracą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Obsługa zus może przysporzyć nie lada problem i przekonał się o tym nie jeden początkujący przedsiębiorca. Przepisy nakładają na przedsiębiorcę szereg wymagań, których trzeba spełnić w ściśle określonych terminach. Bardzo ważną sprawą jest zgłoszenie do ubezpieczenia ZUS siebie oraz zatrudnionych w firmie osób na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Kolejny istotny aspekt to obsługa zus bielsko w zakresie opłacania składek oraz prawidłowego wypełniania i obiegu dokumentów. Obsługa zus polega w przeważającym obszarze na prawidłowym naliczeniu składek na ubezpieczenia: zdrowotne, chorobowe, wypadkowe, społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz składek emerytalno-rentowych.

Szkolenia w zakresie prawidłowego wypełniania formularzy oraz obliczania składek pracowniczy prowadzi dla przedsiębiorców ZUS, ale zmiany legislacyjne jakie zachodzą w obszarze ubezpieczeń społecznych są tak duże, że poczatkującym przedsiębiorcom bardzo trudno za nimi nadążyć. W obsłudze ZUS bardzo ważna jest również rejestracja i zgłaszanie zwolnień chorobowych oraz macierzyńskich, a także obliczanie jego wymiaru. Ten aspekt wiąże się z przygotowywaniem specjalnych druków w celu uzyskania stosownego zasiłku. Obsług zus bielsko odbywa się w siedzibie ZUS przy ul. Krasińskiego 34 i Traugutta 2A w Bielsku-Białej.