fbpx

Obsługa kadr i płac

Obsługa kadr i płac to działalność, którą coraz więcej firm zleca podmiotom zewnętrznym specjalizującym się w tym obszarze. W skład tego typu działań wchodzi m.in. przygotowanie dokumentów związanych z nawiązaniem oraz rozwiązanemu stosunku pracy, prowadzenie i archiwizacja akt osobowych zatrudnionych pracowników, prowadzenie i rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych w firmie, rozliczanie urlopów, kierowanie i nadzorowanie terminów wykonywania badań lekarskich oraz organizacja szkoleń w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Firmy specjalizujące się w obsłudze kadr i płac przygotowują również zestawienia płacowe oraz prowadzą kompleksowe rozliczenia w tym obszarze. Istotnym elementem obsługi kadrowo-płacowej jest również prowadzenie rozliczeń w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a w tym: rejestrowanie i wyrejestrowanie pracownika, obliczanie wymiaru składek i zasiłków chorobowych, obsługa zwolnień lekarskich.

Obsługa kadr i płac bielsko, to jednak nie wszystko. Coraz więcej firm świadczących outsourcing kadr i płac zajmuje się analizą rynku pracy oraz pozyskiwaniem i przeprowadzaniem procesu rekrutacji nowych pracowników oraz systemami ocen pracowniczych. Działy kadr i płac często odpowiadają za organizację szkoleń niezbędnych dla pracowników firmy.

W przypadku organizacji działu kadr i płac w firmie biuro rachunkowe w ramach współpracy oferuje merytoryczne wsparcie i nadzór nad działaniami działu personalnego.