Potrzebujesz porady podatkowej?

Napisz do nas

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe regulowane jest przez stosowne przepisy ustawy o doradztwie podatkowym. Na ich podstawie powołany jest zawód doradcy podatkowego. Zgodnie z regulacjami, doradztwo podatkowe może być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, które zdały egzamin państwowy (szereg wytycznych o tym kto może zostać doradcą podatkowym określa ustawa). Osoba prowadząca biuro podatkowe lub doradztwo podatkowe może m.in. reprezentować w postępowaniach przed organami administracji publicznej podatnika, prowadzić w imieniu podatnika księgi podatkowe, udzielać porad i sporządzać analizy na jego zlecenie.

Biuro podatkowe bielsko w ramach doradztwa podatkowego oferuje m.in. usługi polegające na audycie podatkowym, szczegółowe analizy opodatkowania transakcji oraz sporządzanie wniosków o wydanie tzw. interpretacji prawa podatkowego w Krajowej Informacji Skarbowej. Komu biuro podatkowe może świadczyć usługi? Z pewnością z tego typu wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej powinni korzystać przedsiębiorcy z branży budowlanej, gdzie w ostatnim czasie doszło do zmian w podatku VAT, ale regularne zmiany w prawie podatkowym dotyka tak naprawdę każdej branży.

Prawo podatkowe nowelizowane jest regularnie, często nawet kilka razy w roku. Gąszcz zachodzących zmian podatkowych sprawia, że pobyt na doradztwo podatkowe bielsko jest coraz większy. Biuro podatkowe pozwala podjąć najlepszą z punktu widzenia przedsiębiorcy decyzje na etapie kontroli skarbowej, postępowania restrukturyzacyjnego czy wyboru sposobu opodatkowania poszczególnych transakcji handlowych prowadzonych przez firmę.