Potrzebujesz porady podatkowej?

Napisz do nas

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe regulowane jest przez stosowne przepisy ustawy o doradztwie podatkowym. Na ich podstawie powołany jest zawód doradcy podatkowego. Zgodnie z regulacjami, doradztwo podatkowe może być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Doradca podatkowy może m.in. reprezentować podatnika w postępowaniach przed organami administracji publicznej, prowadzić w imieniu podatnika księgi podatkowe, udzielać porad i sporządzać analizy na jego zlecenie.

5+ consulting dzięki wieloletniej współpracy z doradcą podatkowym Ars Aequi Marek Niczyporuk Kancelaria Radcy Prawnego może skoordynować dla Państwa m.in. usługi polegające na audycie podatkowym, szczegółowe analizy opodatkowania transakcji oraz sporządzanie wniosków o wydanie tzw. interpretacji prawa podatkowego w Krajowej Informacji Skarbowej. Komu biuro podatkowe może świadczyć usługi? Z pewnością z tego typu wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej powinni korzystać przedsiębiorcy z wszystkich branż, gdyż regularne zmiany w prawie podatkowym dotykają tak naprawdę każdej branży.

Prawo podatkowe nowelizowane jest regularnie, często nawet kilka razy w roku. Gąszcz zachodzących zmian podatkowych sprawia, że popyt na doradztwo podatkowe bielsko jest coraz większy. Biuro podatkowe pozwala podjąć najlepszą z punktu widzenia przedsiębiorcy decyzję na etapie kontroli skarbowej, postępowania restrukturyzacyjnego czy wyboru sposobu opodatkowania poszczególnych transakcji handlowych prowadzonych przez firmę.