Obsługa kadrowa

Obsługa kadr i płac to działalność, którą coraz więcej firm zleca podmiotom zewnętrznym specjalizującym się w tym obszarze. W skład tego typu działań wchodzi m.in. prowadzenie i ewidencja czasu pracy pracowników zatrudnionych w firmie, prowadzenie i archiwizacji akt osobowych zatrudnionych osób, rozliczanie urlopów wypoczynkowych i macierzyńskich, skierowanie i nadzorowanie terminów wykonywania okresowych badań lekarskich, wykonywanie czynności związanych z nawiązaniem oraz rozwiązanemu stosunku o pracę, wystawianie świadectw pracy, realizacja procesu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) czy przygotowywanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) dla pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

Firmy specjalizujące się w obsłudze kadr i płac przygotowują również zestawienia płacowe oraz prowadzą kompleksowe rozliczenia w tym obszarze. Istotnym elementem obsługi kadrowo-płacowej jest również prowadzenie rozliczeń w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (rejestrowanie i wyrejestrowanie pracownika, obliczanie wymiaru składek i zasiłków chorobowych, obsługa zwolnień lekarskich) oraz prowadzenie rejestru szkoleń w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Obsługa kadr i płac bielsko, to jednak nie wszystko. Coraz więcej firm świadczących outsourcing kadr i płac zajmuje się analizą rynku pracy oraz pozyskiwaniem i przeprowadzaniem procesu rekrutacji nowych pracowników. Obsługa kadr i płac to dziedzina sięgająca do kolejnych obszarów, nierzadko również z zakresu doradztwa podatkowego czy przeprowadzenia audytu sytuacji kadr i płac w przedsiębiorstwie. Oferowane są również atrakcyjne systemy szkoleń z obszaru kadry i płac bielsko, które z różnych względów nie chcą oddać obszaru obsługi kadr i płac do podmiotu zewnętrznego.