fbpx

Rozliczenia roczne

Założenie własnej działalności gospodarczej lub założenie spółki wiąże się z koniecznością prowadzenia obsługi księgowej, a w zdecydowanej większości przypadków również ze współpracą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Obsługa ZUS może przysporzyć nie lada problem i przekonał się o tym nie jeden początkujący przedsiębiorca.

Przepisy nakładają na przedsiębiorcę szereg wymagań i obowiązków, które trzeba spełnić w ściśle określonych terminach. Bardzo ważną sprawą jest zgłoszenie do ubezpieczenia ZUS siebie oraz zatrudnionych w firmie osób na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Kolejny istotny aspekt to obsługa ZUS bielsko w zakresie przygotowywania deklaracji rozliczeniowych ZUS, opłacania składek oraz prawidłowego wypełniania i przekazywania dokumentów. Obsługa ZUS polega w przeważającym obszarze na prawidłowym rozliczeniu składek na ubezpieczenia: społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ale to nie koniec obowiązków. W obsłudze ZUS bardzo ważna jest również rejestracja i zgłaszanie zwolnień chorobowych oraz macierzyńskich, ojcowskich i innych, a także obliczanie jego wymiaru. Ten aspekt wiąże się z koniecznością posiadania zaawansowanej wiedzy w tym zakresie.

Płatnicy mogą samodzielnie  szkolić się w zakresie prawidłowego wypełniania formularzy oraz obliczania składek pracowniczych. Jednak mnogość zmian legislacyjnych jakie zachodzą w obszarze ubezpieczeń społecznych są tak duże, że poczatkującym przedsiębiorcom bardzo trudno za nimi nadążyć.

Aby nie popełniać błędów w obsłudze i rozliczeniach ZUS, których konsekwencje mogą być dla przedsiębiorców bardzo poważne i dotkliwe rozsądniejszym rozwiązaniem bywa powierzenie tego obszaru specjalistom. Takich znajdziemy w  dobrych biurach rachunkowych takich jak nasze 5+ consulting.