Jak prowadzić księgowość stowarzyszenia lub fundacji?

Napisz do nas

Księgowość fundacji

Nie tylko firmy oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą muszą prowadzić księgowość. Ustawodawca taki obowiązek nałożył również na stowarzyszenia i fundację. Księgowość stowarzyszenia i księgowość fundacji to temat skomplikowany, a sytuacji związanej z rozliczaniem się z prowadzonej działalności nie ułatwiają zmiany w prawie podatkowym. Zasadom rachunkowości podlegają nawet stowarzyszenia zwykłe które księgowość stowarzyszenia powinny prowadzić nawet w sytuacji, gdy na ich finanse składają się jedynie składki płacone przez członków stowarzyszenia.

Księgowość stowarzyszenia czy księgowość fundacji bielsko zasadniczo dzieli się na trzy typy: księgowość pełną – prowadzoną za pomocą księgi głównej, księgowość uproszczoną i uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (nie mylić z podatkową książką przychodów i rozchodów). Ustawodawca nie zwolnił stowarzyszenia i fundacji z obowiązku składania sprawozdań finansowych. Roczne sprawozdania muszą składać się z bilansu, rachunków zysków i strat oraz informacji dodatkowej w której zawarte są objaśnienia do przygotowanego i złożonego raportu. Tak przygotowane dokumenty księgowe muszą zostać złożone do Urzędu Skarbowego, a jeśli organizacja pozarządowe prowadzi działalność gospodarczą to również do Krajowego Rejestru Sądowego. Dodatkowo na stowarzyszenia i wobec fundacji, które realizowały zadania z wykorzystaniem środków publicznych lub prowadziły zbiórki publiczne nakładany jest obowiązek złożone sprawozdania. Termin przygotowania tego typu raportu, na specjalnie przygotowanym do tego celu formularzu z rozporządzenia do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jest najczęściej powiązana z terminem zakończenie realizacji zadania na który przekazano środki finansowe lub zbierano pieniądze.