Czy masz ważne badania i szkolenia z zakresu BHP?

Napisz do nas

Obsługa BHP

Obsługa bhp w średnim lub dużym przedsiębiorstwo to obszar często zlecany osobnym działom tworzonym w firmie lub firmom zewnętrznym. Dlaczego tak się dzieje? Ustawodawca coraz częściej nakłada nowe obowiązki na przedsiębiorców w zakresie wdrażania i obsługi bhp w miejscu pracy. Zgodnie z kodeksem pracy, to na pracodawcy ciąży obowiązek dbania o życie i zdrowie zatrudnionych pracowników oraz poinformowanie ich o ryzykach związanych z pracą wykonywaną na danym stanowisku w firmie, a także o zasadach obowiązujących w pracy na danym stanowisku. Obowiązkiem pracodawcy są również wszelkie wydatki związane z obsługą bhp bielsko.

Przedsiębiorca jest również zobowiązany do wykonywania okresowych szkoleń w zakresie bhp, które uwzględniają rodzaj wykonywanej pracy. Również sam pracodawca musi cyklicznie szkolić się w zakresie bhp. Jak wygląda kwestia zorganizowania struktur odpowiedzialnych za bhp w firmach w zależności od ilości zatrudnianych pracowników? W przedsiębiorstwie mniejszym obsługę BHP możemy powierzyć posiadającym odpowiednie uprawnienia i kompetencje podmiotom zewnętrznym.

W firmach zatrudniających powyżej 100 osób obsługa bhp bielsko powierzana jest wykwalikowanemu w tym obszarze pracownikowi. Obsluga bhp bielsko może zostać przekazana również specjalistycznej firmie zewnętrznej podobnie jak ma to miejsce w zakresie kadr i płac.