Czy masz ważne badania i szkolenia z zakresu BHP?

Napisz do nas

Obsługa BHP

Obsługa bhp w średnim lub dużym przedsiębiorstwo to obszar często zlecany osobnym działom tworzonym w firmie lub firmom zewnętrznym. Dlaczego tak się dzieje? Ustawodawca coraz częściej nakłada nowe obowiązki na przedsiębiorców w zakresie wdrażania i obsługi bhp w miejscu pracy. Zgodnie z kodeksem pracy, to na pracodawcy ciąży obowiązek dbania o życie i zdrowie zatrudnionych pracowników oraz poinformowanie ich jakie ryzyko związane jest z pracą wykonywaną na danym stanowisku firmie oraz o zasadach obowiązujących w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia losowego. Obowiązkiem pracodawcy są również wszelkie wydatki ponoszone z obsługa bhp bielsko.

Przedsiębiorca jest również zobowiązany do wykonywania okresowych szkoleń w zakresie bhp, które uwzględniają rodzaj wykonywanej pracy. Również sam pracodawca musi cyklicznie szkolić się w zakresie bhp. Jak wygląda kwestia zorganizowana struktur odpowiedzialnych za bhp w firmach w zależności od ilości zatrudnianych pracowników? W przedsiębiorstwie do 10 osób za obsługa bhp może odpowiadać osobiście właściciel firmy (wyjątek stanowi tzw. prowadzenie działalności w nie wyższej niż trzeciej kategorii ryzyka, gdzie próg ten wzrasta do 20 osób). W firmach do 100 osób obsługa bhp bielsko powierzana jest wykwalikowanemu w tym obszarze pracownikowi, a powyżej 100 pracowników musi zostać powołany dział zajmujący się bhp. Obsluga bhp bielsko może zostać przekazana również specjalistycznej firmie zewnętrznej podobnie jak ma to miejsce w zakresie kadr i płac.