Jak założyć spółkę kapitałową

Są najbardziej skomplikowanymi podmiotami prawa handlowego, ale mają swoje liczne zalety. Jak założyć spółkę kapitałową? Tu procedury są dużo bardziej skomplikowane niż w przypadku spółek osobowych czy działalności gospodarczej. W skład spółek kapitałowych wchodzą najbardziej popularne i najbardziej restrykcyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ma ona charakter prywatny, to znaczy, że nie ma możliwości jej obrotu na giełdzie. Minimalny wkład do spółki z o.o. został zmniejszony z 50 do 5 tys. zł. Może założyć ją jedna lub kilka osób albo osób prawnych. Formularz do założenia spółki tego typu zawiera takie informacje jak nazwa i siedziba spółki, przedmiot jej działalności, wysokość kapitału zakładowego, który stanowi formę zabezpieczenia w momencie niewypłacalności oraz ilość wspólników wraz z ilością objętych przez nich udziałów. Taką umowę należy zarejestrować w KS. Następnie uzyskać numer EGON i założyć konto bankowe.

Chcesz poznać zalety spółki kapitałowej?

Napisz do nas

Dużo bardziej skomplikowaną strukturę mają spółki akcyjne, która stwarza także dużo większe możliwości. Jak sama nazwa wskazują posiada ona możliwość emitowania akcji czyli pozyskiwania w ten sposób kapitału. Jak założyć spółkę kapitałową bielsko? Należy sporządzić statut w formie aktu notarialnego. Musi on zawierać m.in. dane o siedzibie, przedmiocie działalności, wysokości kapitału, ilości i wartości akcji. Po wniesieniu kapitału zakładowego i powołanie organów spółki. Tego typu spółka kapitałowa odpowiada swoim majątkiem za powstałe zobowiązania, a nie jej akcjonariusze jak w przypadku spółek osobowych. Tego typu działalność wymaga prowadzenia pełnej księgowości.