Potrzebujesz pomocy związanej z rozliczaniem i ewidencją czasu pracy?

Napisz do nas

Obsługa płacowa

Obsługa placowa, jak wskazuje na to sama nazwa, polega na zleceniu firmie zewnętrznej obsługi obszaru związanego z rozliczaniem i ewidencją czasu pracy i należnego z tego tytułu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Tego typu działalnością w firmie zajmują się popularne kadry, ale coraz częściej zwłaszcza średnie i duże przedsiębiorstwa decydują się oddać ten obszar w ręce specjalistycznych firm, które świadczą tego typu usługi w ramach tzw. outscouringu.

Z jakich czynności składa się obsługa płacowa świadczona przez firmy zewnętrzne? W zakres usług wchodzi sporządzanie listy płac wynagrodzeń pracowników w ramach podpisanych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników oraz osób pracujących na rzecz firmy w ramach podpisanej umowy o dzieło lub umowy zlecenie, wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników oraz obsługę, wprowadzanie i archiwizowanie danych płacowych w systemie komputerowym. Obsługa płacowa bielsko to również sporządzanie i przesyłanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych deklaracji rozliczeniowych, zwolnień chorobowych i macierzyńskich oraz innych raportów, sporządzanie rocznych informacji podatkowych o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla pracowników, w tym najbardziej popularnych rozliczeń PIT 11 oraz PIT 40. W określonych przypadkach wachlarz świadczonych usług może być większy i poszerzony o kwestie kadrowe, które często są tożsame z obsługą płacową.

Obsługa płacowa - masz pytania?

Napisz do nas