Potrzebujesz pomocy związanej z rozliczaniem i ewidencją czasu pracy?

Napisz do nas

Obsługa płacowa

Obsługa płacowa, jak wskazuje na to sama nazwa, polega na zleceniu firmie zewnętrznej obsługi obszaru związanego z rozliczaniem i ewidencją wynagrodzenia należnego pracownikom zatrudnionym w przedsiębiorstwie. Tego typu działalnością w firmie zajmują się popularne działy płac. Coraz częściej zwłaszcza średnie i duże przedsiębiorstwa decydują się oddać ten obszar w ręce specjalistycznych firm, które świadczą tego typu usługi w ramach tzw. outscourcingu.

Z jakich czynności składa się obsługa płacowa świadczona przez firmy zewnętrzne? W zakres usług płacowych wchodzi sporządzanie listy płac wynagrodzeń pracowników w ramach podpisanych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników oraz osób pracujących na rzecz firmy w ramach podpisanej umowy o dzieło lub umowy zlecenie, wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników oraz obsługę. Wszystkie te działania wykonywane są z wykorzystaniem licencjonowanych programów płacowych. Obsługa płacowa bielsko to również sporządzanie i przesyłanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych deklaracji rozliczeniowych, zwolnień chorobowych i macierzyńskich oraz innych raportów. Sporządzanie rocznych informacji podatkowych o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla pracowników, w tym najbardziej popularnych rozliczeń PIT 11. W określonych przypadkach wachlarz świadczonych usług może być większy i poszerzony o kwestie związane z obsługą PFRON.

Obsługa płacowa - masz pytania?

Napisz do nas