Polityka prywatności

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej https://www.5-plus.com.pl/.
W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

Administrator danych i kontakt do niego.

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest  KANCELARIA USŁUG KSIĘGOWYCH 5+ CONSULTING sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Towarowej 2, 43-300 Bielsko-Biała,. tel. +48 728 924 455 e-mail biuro@5-plus.com.pl W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

Zakres zbieranych danych.

 1. Serwis umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.
 2. Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.

Źródło danych.

 1. Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/a.
 2. Jeżeli Pani/a dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Pani/a dane mogą być przetwarzane w celu:

 • analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/a zgody i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

Prawo do wycofania zgody.

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/em.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych

 1. Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.
 2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Ma Pani/Pan prawo:

*    żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

*    żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

*    żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);

*    żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);

*    wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, serwera poczty i firmom zajmującym się obsługą działalności windykacyjnej.

Czas przechowywania danych

Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych
z jej realizacją.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej.

Wykorzystujemy Google Analytics w celu analizowania korzystania z naszej strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA, Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

Informacje dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001.

Warunki korzystania: www.google.com/analytics/terms/de.html,

informacje dotyczące ochrony danych osobowych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,

oświadczenie o ochronie danych osobowych: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.

Zastosowanie wtyczek do portali społecznościowych – Facebook

Stosujemy wtyczki do portalu społecznościowego Facebook. Korzystamy przy tym z tzw. rozwiązania wymagającego dwóch kliknięć. To oznacza, że kiedy odwiedzi Pan/Pani naszą stronę internetową, początkowo żadne dane osobowe nie są przekazywane do dostawców wtyczek. Dostawcę wtyczki można rozpoznać po oznaczeniu w okienku nad jego inicjałem lub logo. Przycisk umożliwia Panu/Pani bezpośrednią komunikację z dostawcą wtyczki. Tylko jeśli klinie Pan/Pani to oznaczone pole i w ten sposób je aktywują, dostawca wtyczki otrzyma informację, że została otwarta odnośna strona z naszej oferty internetowej. Dane jakie są przekazywane to:

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • treść żądania (konkretna strona)
 • status dostępu/ kod odpowiedzi HTTP
 • przesyłana ilość danych
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • przeglądarka
 • system operacyjny i jego interfejs
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

W wyniku aktywowania wtyczki Pana/Pani dane osobowe są więc przekazywane do danego dostawcy wtyczki i tam (w przypadku dostawców amerykańskich – w USA) zapisywane. Ponieważ dostawca wtyczki wykorzystuje do zbierania danych przede wszystkim pliki cookies, przed kliknięciem szarego okienka zalecamy usunięcie wszystkich plików cookies w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

Nie mamy wpływu na pobierane dane i procedury przetwarzania danych. Nie jest nam również znany pełen zakres zbierania danych, cele przetwarzania, ani okresy przechowywania. Nie posiadamy również informacji dotyczących usuwania danych zebranych przez dostawców wtyczek.

Dostawca wtyczki zapisuje zebrane na Pana/Pani temat dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku oraz do kształtowania swojej strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem. Taka analiza jest przeprowadzana przede wszystkim (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu prezentowania reklam dostosowanych do zapotrzebowania, a także do informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Pana/Pani aktywności na naszej stronie internetowej. Przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takich profilów użytkownika, jednak w celu skorzystania z tego prawa musi Pan/Pani zwrócić się do danego dostawcy wtyczki. Poprzez wtyczki oferujemy Panu/Pani możliwość interakcji z sieciami społecznościowymi oraz innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy ulepszać naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną dla korzystania z wtyczek stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

Przekazywanie danych następuje niezależnie od tego, czy ma Pan/Pani konto u dostawcy wtyczki i czy są na nim zalogowani. Jeśli jest Pan/Pani zalogowany/a u dostawcy wtyczki, Pani/Pana dane pobrane u nas zostaną przyporządkowane bezpośrednio do Pana/Pani konta u dostawcy wtyczki. Jeśli wciśnie Pan/Pani aktywowany przycisk i na przykład skorzystają z linku do strony, dostawca wtyczki zapisuje także tę informację na koncie użytkownika i publicznie przekazuje ją Pana/Pani znajomym. Zalecamy, by po zakończeniu korzystania z serwisu społecznościowego zawsze się wylogować, w szczególności jednak przed aktywowaniem przycisku, ponieważ w ten sposób można uniknąć przyporządkowania do Pana/Pani profilu przez tego dostawcę wtyczki.

Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania i przetwarzania danych przez właścicieli wtyczek można uzyskać w następujących oświadczeniach o ochronie danych osobowych poszczególnych dostawców. Znajdują się tam również dalsze informacje dotyczące przysługujących Panu/Pani w związku z tym praw oraz możliwości dokonania ustawień w celu ochrony swojej sfery prywatnej.

Facebook Inc. Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA; developers.facebook.com/docs/plugins/. Facebook podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest KANCELARIA USŁUG KSIĘGOWYCH 5+ CONSULTING sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Towarowej 2, 43–300 Bielsko-Biała adres e-mail: biuro@5-plus.com.pl, tel. +48 728 924 455
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych.
 3. Pani/a dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji w ramach fanpage Administratora dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/5-consulting-593307927442919 w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.pl.
 4. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawne uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki.
 5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane są udostępniane Facebook Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej)
 6. Pani/a dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.
 7. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie
  w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited

 1. Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
 3. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:
 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.
 1. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:
 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania
 1. Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych
  w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
 2. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum8. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – REKRUTACJA 5 +

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Kancelaria Usług Księgowych 5+ Consulting Sp. z o.o. z siedzibą
  w Bielsku-Białej, ul. Towarowa 2 adres e-mail: biuro@5-plus.com.pl
  tel. +48 728 924 455.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych.
 3. Pani/a dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 4. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/Panią w przesłanych dokumentach w celu uwzględnienia w procesie rekrutacji, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Dodatkowo Pani/a dane osobowe, mogą być przetwarzane w celach związanych z przyszłymi procesami rekrutacji, na podstawie odrębnie wyrażonej przez Panią/a zgody;
 5. W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy – podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
 6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
 7. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
 8. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.
 9. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

Klauzula informacyjna dla osób i podmiotów korzystających z usług Kancelarii Usług Księgowych 5+ Consulting Sp. z o.o.
w zakresie wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
(dalej: „Ustawa”):

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Usług Księgowych 5+ Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Towarowa 2, 43-300 Bielsko-Biała („Administrator”).

1.Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym w szczególności zapewnienia przez Administratora:

 1. stosowania wobec osób i podmiotów korzystających z usług Administratora środków bezpieczeństwa finansowego (w tym: poprzez identyfikowanie osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta oraz weryfikowanie jej tożsamości i umocowania do działania w imieniu klienta oraz przetwarzania informacji zawartych w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzania ich kopii);
 2. rozpoznawania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz oceny poziomu rozpoznanego ryzyka;
 3. dokumentowania rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz jego oceny, w tym poprzez dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, jak również wykazywania na żądanie organów o których mowa w art. 130 Ustawy, że przy uwzględnieniu poziomu rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną zastosowały odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne, bądź w wypadku sporządzenia bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku ich przeprowadzenia.

Przed upływem okresu, o którym powyżej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej może zażądać przechowywania dokumentacji, o której mowa powyżej, przez kolejny okres nie dłuższy niż 5 lat, licząc od dnia, w którym upływa powyższy okres, jeżeli jest to konieczne w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
 • Firmy świadczące usługi na rzecz naszej firmy w zakresie czynności wymagających dokonywania przetwarzania danych osobowych
 • Organizacje uprawnione do dostępu do danych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania o ile odbyło się ono niezgodnie z prawem a także prawo do przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z Ustawy. Ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Pan/Pani występuje.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.