fbpx
wypłata pod stołem

WYPŁATY „POD STOŁEM” – Polski Ład bierze je pod lupę

Polski Ład to wielka rewolucja w polskich przepisach. Jego rozwiązania wpłyną na większość z nas – nie tylko samych przedsiębiorców. Dużo się mówi o zmianie progu podatkowego czy wysokości kwoty wolnej od podatku. Ogromne emocje wzbudzają z pewnością nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej.

Warto jednak zwrócić uwagę na inne rozwiązanie, które proponuje ustawodawca – walka z pracą na czarno. Nie da się ukryć, że wśród wielu pracodawców wypłata wynagrodzenia „pod stołem” to nadal często spotykana praktyka. Na takich działaniach traci również budżet państwa. Jakie plany wobec pracodawców i pracowników ma Minister Finansów?

Czym jest wypłata „pod stołem”?

Wypłata „pod stołem” jest to nic innego jak uniknięcie zapłaty składek ZUS i podatków z tytułu wynagrodzenia. Polega na wypłacie pracownikowi całości bądź części wynagrodzenia „pod stołem”.  Praca na czarno jest korzyścią finansową dla pracodawcy i dla pracownika, którego zatrudnia. Nie ujawniając przychodu, pracodawca nie płaci składek na ubezpieczenia społeczne ani podatku dochodowego za zatrudnionego przez siebie pracownika. Najbardziej nielegalną formę przybiera wypłata wynagrodzenia bez podpisanej z pracownikiem umowy.

Taki czyn jest oczywiście niezgodny z przepisami i grożą za niego surowe sankcje oraz konsekwencje karne. Dla pracownika oznacza to m.in. brak zabezpieczenia socjalnego w przyszłości, w postaci chociażby niższych składek na emeryturę. Dokonując nielegalnej wypłaty pensji „pod stołem” pracodawca popełnia wykroczenie, a w niektórych przypadkach przestępstwo skarbowe.

Aktualne sankcje dla pracownika i pracodawcy

Na ten moment wszelkie konsekwencje karne pracodawca i pracownik ponoszą solidarnie.

Pracownik, który otrzymuje wypłatę „pod stołem” ma obowiązek wykazać ten dochód w rozliczeniu podatkowym oraz obliczyć i wpłacić należny fiskusowi podatek. Oznacza to, że pracownik ponosi koszty zapłaty podatku, części składek społecznych i zdrowotnych oraz odsetek. Z tego powodu najczęściej pracownicy nie ujawniają takich dochodów.

Z kolei pracodawca ponosi koszty nieopłaconych składek. Zarówno pracodawca, jak i pracownik podlegają karze grzywny lub pozbawienia wolności w przypadku wykrycia nieujawnionych dochodów.

Co zmieni Polski Ład?

Po wejściu nowych przepisów, to pracodawca poniesie wszelkie konsekwencje wypłaty wynagrodzenia „pod stołem”. Po wykryciu nielegalnych wypłat, pracodawca opłaci nie tylko składki, ale także PIT za pracownika z tytułu nieujawnionych dochodów. Co więcej, pracodawca będzie musiał też zapłacić sankcyjny podatek od minimalnego wynagrodzenia.

Wykrycie niezgodnej z prawem wypłaty oznacza, że pracodawca będzie musiał ujawnić dodatkowy przychód stanowiący równowartość minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo, wszelkie koszty wynagrodzenia i składek nie będą stanowić kosztu uzyskania przychodu w działalności gospodarczej.

Taka zmiana oznacza ochronę pracownika i przerzucenie odpowiedzialności na pracodawcę za legalne oskładkowanie i opodatkowanie wynagrodzeń. To kolejny obszar, w którym Państwo chce uszczelnić system podatkowy i przeciwdziałać nieuczciwym praktykom w gospodarce.

Jak widać, Polski Ład wprowadza liczne zmiany w wielu obszarach. Z pewnością pojawiają się pytania i wątpliwości z tym związane. Zapraszamy do kontaktu – z chęcią Państwu pomożemy. Nasze biuro rachunkowe 5+ Consulting można znaleźć w Czechowicach-Dziedzicach, a także w nowo otwartym oddziale w Bielsku-Białej.