fbpx

Składka zdrowotna po nowemu

Nowy rok dla przedsiębiorców to zazwyczaj czas wielkich zmian. Polski Ład, którego część przepisów wejdzie w życie od 2022, zmieni sposób obliczania i rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ta zmiana wywołuje największe poruszenie. Nie ma się temu co dziwić, bo dotyczy ona każdego z nas – bez względu na to, czy jest się przedsiębiorcą czy pracownikiem.

 

Zasady obliczania składki zdrowotnej od 2022

W nowym roku wysokość opłacanej składki ma być zależna od wyników prowadzonej działalności gospodarczej. Oprocentowanie składki zdrowotnej powiązane będzie z formą opodatkowania.

Zasady ogólne

9% dochodu

Podatek liniowy

4,9% dochodu

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zależnie od uzyskiwanych przychodów:

·         do 60.000 – 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

·         60.000 – 300.000 – 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

·         powyżej 300.000 zł – 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Karta podatkowa

9% minimalnego wynagrodzenia

Dochód, będący podstawą do obliczenia składki zdrowotnej stanowi różnicę między przychodami a kosztami uzyskania przychodu, pomniejszoną o zapłacone składki społeczne. Co ważne, dla celów ustalania podstawy składki zdrowotnej pomijamy różnice remanentowe.

Te zmiany bardzo mocno uderzą w większość przedsiębiorców. Załóżmy, że podatnik rozliczający się według zasad ogólnych osiąga dochód w wysokości 10.000 zł. Zgodnie z aktualnymi przepisami pełna składka zdrowotna wyniesie 381,81 zł (z czego 328,78 zł podlega odliczeniu od podatku dochodowego). Od 2022 według nowych regulacji składka zdrowotna w tym przypadku wyniesie 900 zł (9% z 10.000). Widać, jak dużo więcej przedsiębiorca będzie musiał zapłacić po wejściu w życie Nowego Ładu.

Również wspólnicy spółek komandytowych zapłacą ZUS zdrowotny o wartości 9% przeciętnego wynagrodzenia.

Można pomyśleć, że w przypadku osiągania straty składka zdrowotna będzie wynosić 0 zł. Ustawodawca jednak przewidział takie sytuacje – w sytuacji poniesienia straty, ZUS zdrowotny wyniesie 9% wynagrodzenia minimalnego (czyli ok. 270 zł).

 

Rozliczanie składki zdrowotnej

Zmianie ulegnie też termin rozliczenia składek ZUS. Od nowego roku składki zdrowotne i społeczne będzie można płacić do 20. dnia następnego miesiąca, a nie jak do tej pory 10/15.

Jedynie w przypadku osób prawnych (spółek z o.o. czy spółek akcyjnych) termin zapłaty ZUS będzie krótszy – do 15. dnia następnego miesiąca.

Jednym z negatywnych rozwiązań jest brak możliwości odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jak dotąd, można było pomniejszyć podatek o 7,75% składki zdrowotnej. Według nowych przepisów, zostanie to zlikwidowane, co oznacza tak naprawdę wzrost wysokości płaconego podatku dochodowego.

Część osób będzie próbowała efektywnie wykorzystać obowiązujące do końca roku przepisy i opłacić składkę zdrowotną jeszcze w grudniu, by móc ją odliczyć jeszcze od podatku. Wszelkie składki zdrowotne opłacone od 2022 nie będą mogły być odliczone od podatku dochodowego.

W przypadku opłacania składek zdrowotnych według nowych zasad może się zdarzyć na koniec roku, że podatnik nadpłacił składki. Co wtedy? Podatnik może złożyć wniosek do ZUS w ciągu miesiąca od upływu terminu na rozliczenie roczne podatku (czyli dla większości podatników termin na rozliczenie PIT to 30.04.2021, zatem wniosek o zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne powinno się złożyć do 31.05.2021). ZUS ma 3 miesiące od upływu terminu na rozliczenie roczne podatku na zwrot nadpłaty.

 

Składka dla wynagradzanych na podstawie aktu powołania

Polski Ład poszerza też listę podmiotów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Od 2022 osoby pełniące funkcje i pobierające wynagrodzenie na podstawie aktu powołania będą miały obowiązek opłacać składkę zdrowotną. Zatem członkowie zarządu czy prokurenci zapłacą do ZUS 9% pobieranego wynagrodzenia. Co ważne, objęcie ZUS dotyczy tylko składki zdrowotnej – dalej z tego tytułu nie będą pobierane składki społeczne.

 

Polski Ład wejdzie w życie za niecały miesiąc. Z pewnością pojawiają się pytania i wątpliwości z tym związane. Zapraszamy do kontaktu – z chęcią Państwu pomożemy. Nasze biuro rachunkowe 5+ Consulting można znaleźć w Czechowicach-Dziedzicach, a także w nowo otwartym oddziale w Bielsku-Białej.