fbpx

KSeF – co nas czeka od 1 lipca 2024 roku?

Zacznijmy od tego co to jest KSeF

Krajowy System e-faktur jest ogólnopolską platformą teleinformatyczną pozwalającą na wystawianie, przesyłanie i odbieranie faktur ustrukturyzowanych (inaczej e-Faktura). Wykorzystując KSeF docelowo każdy przedsiębiorca będzie wystawiać faktury sprzedażowe w ustrukturyzowanej formie. KSeF nadaje unikalny numer identyfikacyjny każdej fakturze. Fakturę uznaje się za wystawioną w momencie przesłania jej do KSeFU, a przydzielenie jej numeru identyfikacyjnego oznacza, że została doręczona do kontrahenta.

 

Kolejnym ważnym pojęciem jest e-faktura czyli inaczej faktura ustrukturyzowana. Jest to faktura zgodna ze wzorem logicznym określonym przez Ministerstwo Finansów wystawiana w KSeF.

 

KSeF funkcjonuje w naszym kraju dobrowolnie od momentu udostepnienia go przedsiębiorcom. Zgodnie z popisana ustawą o KSeF przez Prezydenta z dnia 4.08.2023 r. obowiązek wystawiania faktur w  KSeF wejdzie w życie:

 • 1 lipca 2024 roku – dla czynnych podatników VAT,
 • 1 stycznia 2025 roku – dla podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT (nievatowcy)

 

Podatnicy zwolnieni podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT, faktury sprzedażowe będą wystawiać od 1.01.2025 r. natomiast od 1.07.2024 r. będą mieli obowiązek odbierać faktury zakupowe bezpośrednio przez KSeF.

 

Kto obowiązkowo będzie korzystać z KSeF od lipca 2024r.

 • Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT, posiadający siedzibę na terytorium Polski
 • Podatnicy zidentyfikowani w Polce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający identyfikator podatkowy NIP,
 • Podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT, podsiadający na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów VAT

 

Jakie dokumenty podlegają KSeF?

 • Faktury podstawowe
 • Faktury zaliczkowe
 • Faktury korygujące
 • Samofakturowanie
 • Faktury VAT marża

 

Natomiast faktury konsumenckie, pro-formy, bilety które są uznawane za faktury oraz tzw. faktury wewnętrzne nie podlegają temu systemowi.

Dokumentu, który zostanie przesłany do KSeF, nie będzie można anulować, gdyż faktura wejdzie w obieg. Każdą zmianę będzie można skorygować za pomocą faktury korygującej. Sam system KSef nie będzie jednak dawał możliwości wystawienia not korygujących przez nabywców. Zatem w przypadku zmian niewypływających na podstawę opodatkowania czy kwotę podatku, noty będą funkcjonować jedynie poza KSeF.

Kolejny dokument, który również docelowo nie będzie potrzebny to duplikaty. Każda wystawiona faktura będzie w zapisana w systemie i podatnik będzie miał do niej dostęp.

 

Jakie korzyści czekają nas w z związku z wykorzystaniem KSeF?

 

Jak wiemy na chwilę obecną Krajowy System e-Faktur jest dobrowolny. Ministerstw Finansów przygotowało dodatkowe benefity zachęcające do wdrożenia KSeFu:

 • Termin zwrotu podatku VAT skrócony z 60 dni do 40 dni
 • Zwolnienie z archiwizacji dokumentów – KSeF będzie je przychował za nas przez okres 10 lat
 • Uproszczenie rozliczania faktur korygujących – nie trzeba będzie gromadzić dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie warunków korekty
 • Brak konieczności przekazywania plików JPK_FA na żądanie organów podatkowych
 • Pewność, że kontrahent otrzymał fakturę
 • Standaryzacja dokumentu – jednolity format elektroniczny dla wszystkich
 • Dostęp do e-Faktury w czasie rzeczywistym

 

Obowiązki biura rachunkowego w zakresie KSeF

Biuro rachunkowe w zakresie KSeF będzie miało podwójne zadanie. Z jednej strony, jako przedsiębiorstwo samo będzie musiało wystawiać i pobierać z KSeF faktury ustrukturyzowane, natomiast z drugiej, jako biuro rachunkowe będzie musiało ustalić wspólnie z klientami nowe zasady współpracy. Nasza Kancelaria będzie udostępniać klientom program do wystawiania faktur, który posiada integracje z KSeF. Pokażemy jak prawidłowo wystawiać i pobierać faktury z KSeFu oraz będziemy służyć pomocą w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości.

 

Czekają nas duże zmiany, ale bazując na doświadczeniu wiemy, że żadne zmiany nie są straszne, kiedy działamy razem.