fbpx

ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY – CO NOWEGO PRZYNIESIE NOWY ROK 2021?

Rok 2020 powoli dobiega końca – z pewnością zapamiętany zostanie na długo. Wielu przedsiębiorców dotkliwie odczuło skutki gospodarcze panującej epidemii. Nowy rok to czas wielu nowości, również w sferze finansów i biznesu. Wraz z nowym rokiem nadchodzą zmiany w podatkach. Niektóre z nich są rewolucyjne dla firm. Czego mogą się spodziewać przedsiębiorcy od 1 stycznia 2021 roku?

 

Estoński CIT

Wprowadzenie takiego rozwiązania ma zachęcić spółki kapitałowe do inwestowania swoich zysków. Jego istota polega na opodatkowaniu wypłaty zysku. Dopóki zysk nie wypłynie z firmy (nie zostanie wypłacony udziałowcom lub akcjonariuszom), nie pojawi się podatek. Estoński CIT ma dotyczyć spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych. Stawka podatku ma wynieść 15% w przypadku małych podatników oraz 25% u pozostałych podatników. Aby móc skorzystać z wprowadzonego rozwiązania, należy spełnić kilka warunków, między innymi osiąganie rocznego przychodu poniżej 100 mln złotych, a dodatkowo wyłącznymi udziałowcami mogą być tylko osoby fizyczne. Wybór tej formy ma obowiązywać przez 4 lata z możliwością przedłużenia, jeżeli warunki będą dalej spełnione.

 

Objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych

Podatnikiem CIT są już spółki komandytowo-akcyjne. W nowym roku do tego grona dołączą również spółki komandytowe i część spółek jawnych (których wspólnikami nie są jedynie osoby fizyczne). Jest to duża zmiana dla przedsiębiorstw działających w tej formie. Do tej pory wspólnicy rozliczali się według zasad ich dotyczących (PIT lub CIT). Od nowego roku to spółka komandytowa stanie się podatnikiem CIT i będzie opodatkowana stawką 9% lub 19% CIT. W wyniku tych zmian wyłata z spółki komandytowej może zostać podwójnie opodatkowana. Raz na poziomie dochodu spółki (CIT), a drugi raz na poziomie dochodów wspólników tych spółek . Spółki mogą odroczyć termin objęcia podatkiem CIT do 1 maja 2021 roku. Możliwe jest zwolnienie z podatku tych komandytariuszy, którzy są osobami fizycznymi – jednak pod pewnymi szczególnymi warunkami.

 

Większy limit dla 9% stawki podatku CIT

Od nowego roku, więcej przedsiębiorców będzie mogło wybrać 9% stawkę podatku CIT. Zwiększa się limit przychodów – z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro. Oznacza to, że stawkę 9% zapłacą te podmioty, które albo rozpoczynają swoją działalność albo posiadają status małego podatnika, czyli nie przekraczają limitu przychodów 2 mln euro.

 

Zmiany w ryczałcie

Wraz z nadchodzącym rokiem zwiększą się możliwości skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przede wszystkim, zmianie ulegnie limit, który pozwala na opodatkowanie zryczałtowane. Do tej pory było to 250 000 euro. Zmiana jest znacząca, ponieważ od nowego roku limit ten wyniesie aż 2 000 000 euro.

Oprócz tego poszerzy się zakres przedsiębiorców, którzy będą mogli wybrać tą formę opodatkowania działalności. Są to podmioty, które wcześniej ustawa wyłączała z możliwości opodatkowania ryczałtem, na przykład księgowi, fizjoterapeuci, psychologowie, adwokaci, architekci. Dodatkowo, z ryczałtu mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy zajmują się najmem (do tej pory możliwe to było tylko w najmie prywatnym).

Zmiana obejmie także stawki ryczałtu. Przychody z wolnych zawodów, które do tej pory obowiązywała stawka 20%, będą opodatkowane stawką 17%. Obniżona została również dotychczasowa stawka 17% na 15%.

 

Nowe podatki – od cukru i tzw. „małpek”

W 2021 roku pojawi się nowy rodzaj opłaty – podatek cukrowy. Dotyczyć on będzie sprzedawców napojów, które w składzie zawierają cukier lub zawierają substancje aktywne (kofeina, tauryna). Z tego względu konsumenci mogą się spodziewać wzrostu cen tych produktów. Prawie cała kwota wpływów z tytułu opłaty cukrowej zasili Narodowy Fundusz Zdrowia. Innym nowym podatkiem będzie podatek od tzw. „małpek”, czyli od alkoholu w małych butelkach o objętości poniżej 300 ml, co również będzie miało swoje odzwierciedlenie w ostatecznej cenie dla konsumentów. 

 

Znaczne ograniczenie w uldze abolicyjnej

Ograniczeniu ulegnie też ulga abolicyjna. Ulga ta dotyczy tych osób, które uzyskują dochody za granicą, a są rezydentami w Polsce. Związana jest z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia – dotyczy między innymi Wielkiej Brytanii, Austrii czy Holandii. Ulga abolicyjna polega na odjęciu kwoty podatku zapłaconego za granicą od podatku płaconego w Polsce. Od 2021 roku ustanowiono limit tego odliczenia do kwoty 1 360 zł. Oznacza to, że podatek do zapłaty w Polsce będzie wyższy, gdyż od kwoty podatku z zagranicznych dochodów będzie można odjąć maksymalnie 1 360 zł.

 

Pozostałe zmiany w 2021 roku

Podwyżka stawek dotyczy także podatków i opłat lokalnych. W ich przypadku to gminy decydują o ostatecznej wysokości podatku, jednak nie mogą być wyższe niż wskazane przez Ministra Finansów. Od 2021 roku te stawki maksymalne wzrosną aż o 3,9% (dla porównania, w 2020 roku było to 1,8%). Zmiany dotyczyć będą przede wszystkim podatku od nieruchomości lub podatku od środków transportowych.

Od osób, które przeniosą swoje środki z OFE do IKE zostanie pobrana opłata przekształceniowa. Wyniesie ona 15% tej kwoty. Opłata ta ominie tych, którzy zdecydują się przenieść zgromadzone środki do ZUS, ale podatek od tej kwoty będą oni płacić w przyszłości w momencie wypłaty środków.

W 2021 roku poszerzy się zakres podmiotów, które będą mieć obowiązek posiadania kasy fiskalnej online. Od 1 stycznia będą to przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi związane z wyżywieniem (wyłącznie stacjonarne placówki gastronomiczne), krótkotrwałym zakwaterowaniem lub sprzedający głównie węgiel i brykiet. Zaś od 1 lipca 2021 kasy fiskalne online dotyczyć będą też przedsiębiorców, którzy świadczą między innymi usługi budowlane, fryzjerskie czy kosmetyczne.

W nowym roku planowane jest wejście w życie pakietu SLIM VAT, który obejmuje przede wszystkim:

  • prostsze fakturowanie korekt
  • ułatwienia w eksporcie – wydłużony termin wywozu towarów przy stawce 0%
  • wspólne kursy walut z PIT/CIT
  • dłuższy termin na odliczenie VAT z faktury
  • możliwość odliczenia VAT za usługi noclegowe na rzecz osoby trzeciej
  • zwiększony limit na prezenty o małej wartości

Od 1 stycznia 2021 roku wynagrodzenie minimalne będzie wynosiło 2.800 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa ustalona została na kwotę 18,30 zł brutto.

 

Jak widać, nowy 2021 rok przyniesie dużo rewolucji w gospodarce, zwłaszcza w sferze podatkowej. Wprowadzone zmiany dotyczą wielu przedsiębiorców, a szereg nowych rozwiązań może być problematyczne i skomplikowane. Nasze biuro 5+ Consulting zaprasza do kontaktu. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Znajdujemy się w Czechowicach-Dziedzicach oraz już wkrótce w Bielsku Białej i obsługujemy również firmy z innych okolicznych miast.