fbpx
polski ład

Wypłaty wynagrodzeń w realiach Polskiego Ładu

Mamy styczeń 2022 roku – Polski Ład dopiero co zaczął obowiązywać, a już zdążył zrobić niemałe zamieszanie. Zaczęło się od wypłat wynagrodzeń początkiem stycznia, kiedy pierwsze wypłaty naliczane już wg zasad wprowadzonych przez Polski Ład zaczęli otrzymywać nauczyciele czy policjanci. Wielu z nich otrzymało niższe wypłaty niż w 2021 roku. Co ma wpływ na nasze wypłaty w Polskim Ładzie? Postaramy się temu przyjrzeć bliżej.

 

Kwota wolna od podatku a PIT-2

Od 2022 roku obowiązuje wyższa kwota wolna od podatku. Osoby, które w trakcie roku osiągną dochód do kwoty 30.000 zł, nie zapłacą podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jest to dobra i pozytywna zmiana, gdyż we wcześniejszych latach kwota wolna była na bardzo niskim poziomie w porównaniu z innymi krajami europejskimi.

Wspomniana kwota wolna pozwala na pomniejszenie rocznego dochodu o 5.100 zł (30.000 zł x 17%), co w skali miesiąca daje 425 zł. Na etapie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy można obniżyć wysokość podatku o aż 425 zł. Jest to duża różnica w porównaniu do 2021 roku była to nieznaczna kwota 43,76 zł miesięcznie.

Jaki zatem związek ma PIT-2 a kwota wolna? PIT-2 jest oświadczeniem składanym do pracodawcy przez pracownika, w którym między innymi oświadcza on że:

  • nie otrzymuje emerytury czy renty
  • nie osiąga dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych wg skali podatkowej

Bardzo ważne jest też, że w przypadku pracy na wielu etatach, pracownik może złożyć PIT-2 u jednego pracodawcy.

Bardzo głośny był temat „złóż pracodawcy PIT-2”. Warto zaznaczyć, że PIT-2 składa się na początku zatrudnienia i obowiązuje do momentu wycofania oświadczenia przez pracownika.

 

Brak odliczenia składki zdrowotnej od podatku i zwiększenie progu podatkowego

Do końca 2021 roku od podatku można było odjąć 7,75% opłacanej składki zdrowotnej. Od nowego roku zlikwidowano taką możliwość w postaci odliczenia składki na NFZ. Ta zmiana zdecydowanie wpływa na wysokość opłacanego podatku, który ma bezpośrednie przełożenie na kwotę netto wynagrodzenia.

Dobrą zmianą jest zwiększenie progów w skali podatkowej. Jak dotąd przy dochodach powyżej 85.528 zł stosowano wyższą stawkę podatku (32%). Teraz zwiększył się próg podatkowy do 120.000 zł. Oznacza to, że osiągnięcie dochodu do kwoty 120.000 zł będzie opodatkowane stawką 17%, a dochód powyżej 120.000 zł – 32% od nadwyżki.

 

Ulgi podatkowe

Nową ulgą podatkową, która ma zrekompensować brak odliczania składki zdrowotnej od podatku jest tzw. ulga dla klasy średniej. Ulga ta dotyczy pracowników oraz przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Ulga ta może być naliczana, jeśli miesięczne przychody (u przedsiębiorców dochody) mieszczą się w przedziale 5.701–11.141 zł (rocznie 68.412 zł – 133.692 zł).

Problem pojawia się, kiedy w trakcie poszczególnych miesięcy otrzymywano zmienne kwoty wynagrodzenia (np. na skutek otrzymywanej premii) przez co dochód mieścił się w ustawowych progach i naliczano ulgę. Na koniec roku może się okazać, ze roczne przychody podatnika nie mieszczą się w ustawowym zakresie. Wtedy podatnik będzie musiał zwrócić kwotę odliczonej ulgi.

Poza ulgą dla klasy średniej Polski Ład wprowadził też:

  • ulgę na powrót
  • ulgę dla rodziców z co najmniej 4 dzieci
  • ulgę dla pracujących emerytów

 

Rozporządzenie – stosować czy nie?

Po medialnej burzy odnośnie niższych wynagrodzeń Ministerstwo najpierw stwierdziło, że niższe wynagrodzenia to efekt możliwych błędów księgowych i kadrowych. Jednak kilka dni później wydano rozporządzenie, na podstawie którego przy obliczaniu miesięcznych zaliczek trzeba będzie obliczać dwa warianty podatku – wg zasad aktualnych za 2022 i wg zasad z 2021 roku. Kwota podatku, która będzie niższa – będzie kwotą do zapłaty przez płatnika.

Wiele autorytetów w dziedzinie prawa podatkowego wydało opinie prawne, w których kwestionuje zasady uregulowane w rozporządzeniu. To ustawa reguluje sposób naliczania podatku, a rozporządzeniem można jedynie zmienić terminy jego zapłaty. Powoduje to duże wątpliwości w środowisku księgowych oraz kadrowych w zakresie stosowania rozporządzenia i naliczania wynagrodzenia w roku 2022. Stosowanie takich podwójnych zasad doprowadzi tylko do tego, że na koniec roku w zeznaniu podatkowym może się zdarzyć, że trzeba będzie dopłacić różnice.

 

Zmiany w Polskim Ładzie zaczęły oddziaływać na polskie społeczeństwo dość gwałtownie, bo już przy pierwszych wypłatach. Część z nas na pewno odczuła te zmiany. Jednak wiele zmian wciąż przed nami. Niedługo pierwsze rozliczenia przedsiębiorców w nowym roku. Zobaczymy też w praktyce jak wyglądać będą nowe zasady w rozliczaniu składki zdrowotnej i ile przedsiębiorcy będą musieli zapłacić za te zmiany.

Z pewnością nasuwają się Państwu pytania – zapraszamy do kontaktu. Nasze biuro rachunkowe 5+ Consulting znajduje się w dwóch lokalizacjach:  Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej.