fbpx

Wspólne rozliczenie małżonków w PIT za 2021 rok – co się zmieniło?

Został jeszcze niecały miesiąc na złożenie zeznania podatkowego PIT za 2021 rok. W tym roku termin na złożenie PIT-36/PIT-36L czy PIT-37 mija 2 maja. Uzyskane w trakcie roku podatkowego dochody z pracy czy też z działalności gospodarczej można rozliczyć indywidualnie bądź zastosować preferencyjne rozwiązania: wspólne rozliczenie z małżonkiem, czy jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej, jakie warunki należy spełnić, żeby móc się wspólnie rozliczyć z mężem czy z żoną, a także jakie korzyści można dzięki temu osiągnąć.

Warunki wspólnego opodatkowania małżonków

Obecnie, jeśli małżonkowie chcą łącznie opodatkować swoje dochody, wystarczy że spełnią dwa podstawowe warunki:

  • między małżonkami istnieje wspólność majątkowa
  • małżonkowie nie są opodatkowani podatkiem liniowym, ryczałtem (za wyjątkiem przychodów z najmu czy dzierżawy)

Jeszcze przy składaniu zeznań podatkowych za 2020 rok obowiązywała zasada, że małżonkowie musieli pozostawać przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim. Od tego roku to się zmieniło – nawet jeśli małżonkowie wzięli ślub w trakcie roku, mają prawo się wspólnie rozliczyć za 2021 rok.

Na czym polega wspólne opodatkowanie małżonków?

Zasada wspólnego opodatkowania jest stosunkowo prosta. Dochody uzyskane przez jednego i drugiego małżonka są sumowane. Suma ich dochodów (po uwzględnieniu ulg) będzie stanowić podstawę obliczenia podatku. Następnie dzieli się ją na pół i od uzyskanej kwoty oblicza się podatek – zgodnie ze skalą podatkową (17 lub 32% podatku). Kolejnym krokiem jest pomnożenie obliczonego podatku razy 2. Uzyskana kwota będzie wysokością należnego podatku.

Korzyści ze wspólnego opodatkowania

Łączne opodatkowanie dochodów małżonków jest zdecydowanie polecane w przypadku dużej dysproporcji w dochodach między małżonkami. Na przykład, kiedy jeden z małżonków zarabia bardzo mało (bądź w ogóle nie pracuje i nie uzyskuje dochodów), a drugi małżonek osiąga przychody, które przekraczają pierwszy próg podatkowy. W tej sytuacji niskie dochody małżonka powodują, że podatnik najczęściej nie „wpada” w drugi próg podatkowy, czyli nie ma zastosowania wyższa stawka podatku (32%).

Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu z Państwa rozliczenie PIT może być problematyczne ze względu na obszerność przepisów podatkowych. Dlatego nasze biuro rachunkowe 5+ consulting może dla Państwa przygotować roczne zeznanie podatkowe. Zapraszamy do kontaktu. Znajdujemy się w Czechowicach-Dziedzicach, a teraz także w mieście Bielsko-Biała.