fbpx

SLIM VAT – czyli nowe propozycje jak uprościć VAT

Niedawno Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt planowanych zmian, które dotyczą podatku od towarów i usług (VAT). Pakiet SLIM VAT ma na celu wprowadzenie nowoczesnych rozliczeń i uproszczeń w sferze podatku VAT. Minister Finansów podkreśla, że niezwykle ważne jest zachęcanie przedsiębiorców do rozwoju ich własnej działalności, dlatego decyduje się na skrócenie czasu związanego z kalkulacją i raportowaniem dla celów podatkowych oraz eliminację barier. SLIM, czyli slim, local i modern oznacza, że podatek VAT ma być prosty, lokalny, a także nowoczesny.

Nowy pomysł Ministerstwa Finansów ma dotyczyć czterech obszarów:

  • Proste fakturowanie
  • Ułatwienia w eksporcie
  • Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym

Korzyści finansowe.

 

Proste fakturowanie

W pakiecie SLIM proponuje się nowe regulacje odnośnie faktur korygujących, zarówno faktur in plus, jak i in minus. Nie będzie już konieczne potwierdzenie uzyskania faktury korygującej, a przez to zniknie problem korekt deklaracji podatkowych.

Jeżeli chodzi o faktury korygujące in minus nabywca towaru bądź usługodawca nie będzie miał obowiązku, by uzyskać potwierdzenie otrzymania korekty faktury. Jeśli uzgodnienie warunków transakcji między kontrahentami będzie wynikało z dokumentacji, to podatnik w okresie wystawienia faktury korygującej będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania należnego VAT.

Z kolei faktury korygujące in plus będą rozliczane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej, co jest dużym ułatwieniem ze względu na niezbyt konkretne przepisy i orzecznictwo organów w tym aspekcie.

 

Ułatwienia w eksporcie

W przypadku stawki 0% stosowanej do zaliczek w eksporcie towarów, termin wywozu towarów zostanie wydłużony. Czas ten będzie wynosił już nie 2 miesiące, ale pół roku od otrzymania zaliczki. Będzie to znaczne udogodnienie dla eksporterów, gdyż zyskają więcej czasu w przypadku wywozu sprzedanych towarów.

 

Wspólne kursy walut z PIT/CIT

Prostsze ma się również stać ustalanie kursu walutowego dla przeprowadzonych transakcji. Ze względu na obecne różne przepisy dotyczące VAT oraz podatków dochodowych, bardzo często podatnicy muszą przeliczać kursy walutowe w dwóch różnych momentach. Teraz podatnik będzie mógł wybrać do przeliczania na rzecz podatku VAT takie zasady, jakie stosuje się przy obliczeniu przychodu w kursach walutowych w podatkach PIT/CIT.

 

Korzyści finansowe

Oprócz wymienionych wyżej planowanych przez Ministerstwo Finansów zmian, nowe rozwiązania dotyczyć mają także:

  • Dłuższego terminu na odliczenie VAT z faktury. Według aktualnych przepisów podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT do 3 miesięcy. Po wprowadzeniu proponowanych zmian, czas ten zostanie wydłużony o miesiąc, zatem VAT z danej faktury będzie można odliczyć w ciągu 4 miesięcy.
  • Możliwości odliczenia VAT za nabycie usług noclegowych w celu ich późniejszej odsprzedaży. Obecne przepisy zakazują tego. Podatnik będzie teraz mógł odliczyć VAT z faktury za nocleg, jeśli usługa ta nabyta była na rzecz klienta.
  • Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości. Planowany jednorazowy limit niskocennych prezentów wzrośnie z 10 do 20 zł.

Czekamy, aż proponowane zmiany zostaną zaprezentowane już w formie ustawy i zaczną powszechnie obowiązywać. Przedstawione rozwiązania z pewnością są znacznym ułatwieniem zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla biur zajmujących się księgową obsługą klientów. Nasze biuro 5+ consulting zaprasza do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania i rozwiejemy wątpliwości. Znajdujemy się w Czechowicach-Dziedzicach, ale obsługujemy też firmy z innych miast, takich jak Bielsko-Biała.