fbpx
polski ład

Polski Ład nadchodzi – najważniejsze zmiany w pigułce

To już niemal pewne – nadchodzi wielka rewolucja w podatkach. 29 października 2021 r. Sejm uchwalił zmiany dotyczące Polskiego Ładu. Ustawa czeka na podpis Prezydenta, co wydaje się być już tylko formalnością. Nowe rozwiązania podatkowe wejdą w życie już niedługo, bo 1 stycznia 2022 r. W artykule przedstawimy najważniejsze zmiany w pigułce, które w kolejnych aktualnościach dokładnie omówimy.

 

Wyższa kwota wolna od podatku i próg podatkowy

Jedną z pozytywnych zmian w Polskim Ładzie jest podwyższenie zamrożonych od dłuższego czasu progów podatkowych.

Wszystkich podatników rozliczających się na zasadach ogólnych obejmie wyższa kwota wolna od podatku. Z poziomu 8.000 zł podwyższona zostanie do 30.000 zł.

Do tej pory w polskich rozwiązaniach funkcjonował próg podatkowy w kwocie 85.528 zł, poniżej którego podatek był płacony według stawki 17%, a powyżej 32% od nadwyżki. Od nowego roku próg ma się zmienić – będzie to już 120.000 zł. Oznacza to, że osoby, których dochody nie przekroczyły w roku 120.000 zł, będą stosowały stawkę podatku w wysokości 17%.

 

Duże zmiany w składce zdrowotnej

Największe poruszenie wywołują zmiany w zasadach rozliczania składki zdrowotnej. Od 2022 wysokość opłacanej składki ma być zależna od osiąganego przez przedsiębiorcę dochodu. Oprocentowanie składki zdrowotnej powiązane będzie z formą opodatkowania.

Zasady ogólne

9% dochodu

Podatek liniowy

4,9% dochodu

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zależnie od uzyskiwanych przychodów:

·         do 60.000 – 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

·         60.000 – 300.000 – 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

·         powyżej 300.000 zł – 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Karta podatkowa

9% minimalnego wynagrodzenia

W związku powiązaniem wysokości składki zdrowotnej od dochodu, zmianie ulegnie termin rozliczenia składek ZUS. Od nowego roku składki zdrowotne i społeczne będzie można płacić do 20. dnia następnego miesiąca.

Jednym z negatywnych rozwiązań jest brak możliwości odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jak dotąd, można było pomniejszyć podatek o 7,75% składki zdrowotnej. Według nowych przepisów, zostanie to zlikwidowane, co oznacza tak naprawdę wzrost wysokości płaconego podatku dochodowego.

Dodatkowo, poszerzona zostanie lista podmiotów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym między innymi o członków zarządu i inne podmioty powołane na podstawie uchwał.

 

Nowe ulgi podatkowe

Zgodnie z nowymi przepisami, wprowadzone zostaną nowe ulgi w podatku dochodowym. Jedną z nich jest tzw. ulga dla klasy średniej. Będzie dotyczyć pracowników zatrudnionych z tytułu stosunku pracy, jednak tylko dla tych, których miesięczne przychody mieszczą się w przedziale 5.700-11.140 zł. Kwota ulgi wyliczana będzie z dość skomplikowanego wzoru.

Kolejną ulgą, którą wprowadza Polski Ład jest ulga na powrót. Dla Polaków, którzy przez ostatnie 3 lata mieszkali za granicą, a zdecydują się wrócić do Polski, czeka zwolnienie od podatku przychodów do kwoty 85.528 zł. Ulga ta będzie mogła być wykorzystana tylko raz.

Inne wprowadzane ulgi są ukierunkowane na badania i rozwój – ulga na prototyp, robotyzację czy ulga na innowacyjnych pracowników.

 

Zerowy PIT dla seniorów i rodzin 4+

W ramach polityki prorodzinnej, rodzice, wychowujący co najmniej 4 dzieci o dochodzie do 85.528 zł będą zwolnieni z opłacania PIT. Dodatkowo, rodzic rozliczający się według skali podatkowej będzie mógł skorzystać także z kwoty wolnej w wysokości 30.000 zł.

Z kolei dla seniorów ustawodawca proponuje zerowy PIT. Będzie dotyczył tych, którzy zrezygnują z emerytury, a nadal pozostaną na rynku pracy.

 

Nowe zasady w leasingu

Na przedsiębiorców czekają niekorzystne zmiany dotyczące leasingu. Po wejściu w życie Polskiego Ładu, jeżeli przedsiębiorca wykupi majątek z leasingu operacyjnego i przeniesie go do swojego majątku prywatnego – zapłaci podatek, jeśli będzie chciał go sprzedać w okresie 6 lat. Jest to niekorzystna zmiana, bo dotąd wystarczyło odczekać pół roku, żeby nie powstał przychód z działalności gospodarczej.

  

Limity w transakcjach bezgotówkowych

Polska dąży do rozpowszechnienia obrotu bezgotówkowego, a Polski Ład wyraźnie to pokazuje. W transakcjach przedsiębiorca-przedsiębiorca obniżony zostanie limit płatności gotówką. Od nowego roku każda płatność pomiędzy podmiotami gospodarczymi powyżej 8.000 zł będzie musiała być dokonana za pośrednictwem rachunku bankowego.

Inną głośną zmianą jest objęcie limitem również konsumentów. W przypadku, gdy konsument będzie chciał zapłacić firmie powyżej 20.000 zł – będzie to musiał dokonać w formie bezgotówkowej. W przeciwnym razie – przedsiębiorca będzie musiał wykazać to jako dodatkowy przychód.

 

Szereg zmian wynikających z Polskiego Ładu z pewnością budzi u Państwa wiele wątpliwości i pytań. Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszej stronie, a także na umówienie się na indywidualne konsultacje w tym zakresie. Biuro rachunkowe 5+ Consulting ma swoje oddziały w dwóch lokalizacjach: Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej.