fbpx

CIT także przy stracie – to czeka spółki od 2022

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z uzyskiwaniem przychodów i ponoszeniem kosztów. Jeśli przychody są wyższe niż koszty, wtedy powstaje dochód, który podlega opodatkowaniu. W przypadku, kiedy podatnik ponosi większe koszty niż przychody, wtedy generuje stratę z działalności. W związku ze zmianą przepisów wprowadzono opodatkowanie straty. Nie jest to dobra wiadomość dla wielu przedsiębiorstw. Kogo dokładnie dotyczy podatek minimalny od strat i jak będzie działał?

 

Kogo obejmie podatek minimalny?

Nowe obciążenie dotyczyć będzie podatników CIT (m.in. spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółek komandytowych), które:

  • poniosą stratę w roku podatkowym ze źródeł innych niż zyski kapitałowe lub
  • osiągną dochody, których udział w przychodach (ze źródeł innych niż zyski kapitałowe) będzie mniejszy niż 1% w roku podatkowym

Nie ma znaczenia czy spółka działa na większą skalę czy bardziej lokalnie – jeśli spełni któreś z powyższych kryteriów – będzie musiała zapłacić podatek.

Istnieją jednak pewne wyłączenia spod opodatkowania straty:

  • podmiot rozpoczynający działalność w roku podatkowym i 2 kolejnych latach (czyli w sumie 3 lata prowadzenia działalności)
  • przedsiębiorstwa finansowe
  • podmiot, który osiągnął przychód mniejszy o co najmniej 30% w stosunku do poprzedniego roku podatkowego
  • podatnik posiada prostą strukturę – wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, a sama spółka nie posiada udziałów w innych podmiotach

 

Ile wyniesie podatek?

Wiedząc już, czy spółka podlegać będzie pod podatek minimalny CIT, trzeba ustalić wysokość podatku.

Stawka podatku to 10% podstawy opodatkowania. Co zatem składać się będzie na podstawę podatku?

  • 4% wartości przychodów (ze źródeł innych niż zyski kapitałowe) oraz
  • Wartość kosztów finansowania dłużnego na rzecz podmiotów powiązanych
  • Wartość kosztów usług lub praw niematerialnych poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych (np. usług doradczych).

Warto dodać, że nie wszystkie koszty będą uwzględniane przy ustalaniu podstawy – wyłączone będą koszty związane z nabyciem czy wytworzeniem środków trwałych (odpisy amortyzacyjne).

 

Podatek minimalny płatny rocznie

Minimalny podatek dochodowy CIT będzie obliczany w stosunku rocznym, a więc nie będzie konieczności opłacania go przy miesięcznych czy kwartalnych zaliczkach. Oznacza to, że obowiązek zapłaty minimalnego podatku od strat będzie płacony tak jak podatek CIT – do końca marca następnego roku podatkowego.

Od obliczonego podatku będzie można odjąć wartość zapłaconego już podatku dochodowego (którego formę już znamy). Zapłacony podatek minimalny będzie można odliczyć od podatku dochodowego w ciągu kolejnych 3 lat podatkowych po roku zapłaty podatku minimalnego.

Co tak naprawdę oznacza wprowadzona nowa odsłona obciążenia w podatku dochodowym od osób prawnych? Niestety kolejne obciążenia dla przedsiębiorców. Najbardziej dotknie te firmy, których działalność opiera się na generowaniu strat w pewnych okresach, bądź też osiągających niską rentowność.

 

Jeśli nasuwają się Państwu pytania i wątpliwości odnośnie nowych przepisów, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym 5+ Consulting zlokalizowanym w Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej. Oferujemy profesjonalną pomoc w tym zakresie.